Xã Phiêng Cằm
  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ PHIÊNG CẰM


- Họ và tên:  Cầm Văn Pọm

- Sinh ngày 20/7/1961

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0397513878

- Họ và tên: Mùa A Sồng

-
 Sinh ngày 112/01/1975

- Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy xã

- Dân tộc: Mông

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 

- Họ và tên: Sồng A Châu

-
 Sinh ngày 16/7/1979

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 


- Họ và tên: Cầm Văn Thiêng

-
 Sinh ngày 04/6/1970

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại: 0869068964- Họ và tên:  Hoàng Văn Thượng

-
 Sinh ngày 03/9/1979

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại:  0978106974Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập