triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác phòng, chống Covid-19
Số ký hiệu văn bản 4531/UBND-VP
Ngày ban hành 08/12/2021
Ngày hiệu lực 08/12/2021
Trích yếu nội dung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác phòng, chống Covid-19
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-0812-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19.pdf
Văn bản mới