V/v rà soát, thống nhất báo cáo số liệu độ bao phủ vắc xin phòng COVID-19
Số ký hiệu văn bản 4594/UBND-VP
Ngày ban hành 12/12/2021
Ngày hiệu lực 12/12/2021
Trích yếu nội dung V/v rà soát, thống nhất báo cáo số liệu độ bao phủ vắc xin phòng COVID-19
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-1212-ttksbt-ra-soat-thong-nhat-bao-cao-so-lieu-do-bao-phu-vac-xin-phong-covid-19.pdf
Văn bản mới