V/v tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 10295/BYT-CNTT của Bộ Y tế.
Số ký hiệu văn bản 4558/UBND-VP
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày hiệu lực 09/12/2021
Trích yếu nội dung V/v tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 10295/BYT-CNTT của Bộ Y tế.
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-0912-trien-khai-cong-van-so-10295-byt.pdf
Văn bản mới