Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1608-CV/HU 03/11/2021 về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 163
Tải về 0
191-CV/BTGHU 26/05/2021 về việc thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
Lượt xem: 288
Tải về 1
12-KH/HU 28/12/2020 Kế hoạch về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 308
Tải về 4
10-KH/HU 22/12/2020 Kế hoạch tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 320
Tải về 7
1346-CV IBTGHU 29/05/2020 V/v tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ theo Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU
Lượt xem: 358
Tải về 12
4419-CV/HU 14/05/2020 Về việc tuyên truyền tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tự hào một dải biên cương”
Lượt xem: 284
Tải về 2
4370 04/05/2020 V/v tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 357
Tải về 4
228-KH/HU 06/11/2019 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895-10/10/2020) và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ V năm 2020
Lượt xem: 521
Tải về 17
225-KH/HU 04/11/2019 KẾ HOẠCH về công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 471
Tải về 11
1042-CV/BTGHU 04/04/2019 Về việc tuyên truyền Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019
Lượt xem: 525
Tải về 3
123