triển khai Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
Số ký hiệu văn bản 4505/UBND-VP
Ngày ban hành 06/12/2021
Ngày hiệu lực 06/12/2021
Trích yếu nội dung triển khai Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-0612-trien-khai-cac-vb-cua-cp-byt-va-cua-tinh.pdf
Văn bản mới