Xã Mường Bon

 

- Họ và tên: Tòng Văn May

- Chức vụ: Phó bí thư đảng uỷ xã

- Dân tộc: Thái 

- Ngày tháng năm sinh: 07/04/1964

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại: 01656372896

 

- Họ và tên: Lường Văn Dương

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái 

- Ngày tháng năm sinh: 27/7/1981

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học nông lâm nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại: 01683519294

 

- Họ và tên: Cầm Thị Hằng Nga

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

- Dân tộc: Thái 

- Ngày tháng năm sinh: 25/11/1983

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học CTXH

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại: 01653042477

 

- Họ và tên: Đỗ Văn Tuấn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Kinh

- Ngày tháng năm sinh: 02/12/1980

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Chăn nuôi - Thú y

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại: 01292012777

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập