V/v rà soát đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện Mai Sơn và điều trả vắc xin phòng COVID-19
Số ký hiệu văn bản 4541/UBND-VP
Ngày ban hành 08/12/2021
Ngày hiệu lực 08/12/2021
Trích yếu nội dung V/v rà soát đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện Mai Sơn và điều trả vắc xin phòng COVID-19
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-0812-ubnd-huyen-gui-ubnd-tinh-syt-ksbt-8.12.2021-nhu-cau-mui.pdf
Văn bản mới