hạn chế tập trung đông người trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
Số ký hiệu văn bản 4499/UBND-VP
Ngày ban hành 06/12/2021
Ngày hiệu lực 06/12/2021
Trích yếu nội dung hạn chế tập trung đông người trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-0612-han-che-tap-trung-dong-nguoi-trong-thoi-diem-dich-covid-19-dien-bien-phuc-tap.pdf
Văn bản mới