Xã Chiềng Dong
  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ CHIỀNG DONG

- Họ và tên: Hoàng Văn Than

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái

- Ngày tháng năm sinh: 15/9/1967

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

- Đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại: 0944.064.439


- Họ và tên: Hoàng Văn Vọng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Dân tộc: Thái

- Ngày tháng năm sinh: 10/9/1961

- Trình độ văn hoá:  10/10

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0832.294.455

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập