Phòng Tài chính và Kế hoạch
 • Tên cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mai Sơn
  Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  Số điện thoại:   022.3843.217
  Fax: 
  Email: tckh.maison@sonla.gov.vn 
  Chức năng nhiệm vụ:  Tại đây
  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  • ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

 


- Họ và tên: Lê Duy Thanh 

- Chức vụ: Trưởng phòng

-Sinh ngày 27 tháng 5 năm 1971

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Kỹ sư xây dựng

-Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

-Số điện thoại di động: 0949358858
- Email: thanhld.maison@sonla.gov.vn

 


- Họ và tên: Tòng Thị Chung
- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Sinh ngày  22  tháng  3 năm 1983

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0223.501.345

- Số điện thoại di động: 0984.156855

- Email: chungtt.maison@sonla.gov.vn

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập