Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân
 • Tên cơ quan: Văn phòng HĐND - UBND huyện Mai Sơn
  Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  Số điện thoại: 0212 3843.815
  Fax: 0212 3843.547
  Email: vpubnd.maison@sonla.gov.vn 
  Chức năng nhiệm vụ:  Tại đây

 • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
 • ĐỒNG CHÍ CHÁNH VĂN PHÒNG, PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

Đ/c Đinh Việt Bắc - Chánh Văn phòng

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 17 tháng 4 năm 1970

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán:

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ: 02123.944.777

- Email: bacdv.maison@sonla.gov.vn

 

 

anh tin bai

- Họ và tên: Cầm Thị Tiên

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 

- Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1985

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0349 906 353

 


- Họ và tên: Đặng Quốc Khánh

- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

- Sinh ngày 06 tháng 4 năm 1984

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0948.616.222

- Email: khanhdq.maison@sonla.gov.vn

 

 

anh tin bai

- Họ và tên: Hoàng Thị Kỷ

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Sinh ngày 15 tháng 9 năm 1989

- Dân tộc: Sán dìu

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0886 842 556

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập