Phòng Nội vụ
 • Tên cơ quan: Phòng Nội vụ huyện Mai Sơn
  Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  Số điện thoại:  0212.854.6666
  Email: nv.maison@sonla.gov.vn 
  Chức năng nhiệm vụ: 
 • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
 • CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO PHÒNG NỘI VỤ 

 

-Họ và tên: Phạm Văn Khanh

-Chức vụ: Trưởng phòng

-Sinh ngày 04 tháng 7 năm 1974

-Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

-Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

-Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

-Số điện thoại cơ quan:

-Số di động: 0912.555.532

- Email: khanhvp.maison@sonla.gov.vn

 - Họ và tên: Nguyễn Quang Ngọc

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Sinh ngày 31 tháng 12 năm 1971

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn:  Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại di động: 0915.097.916

- Email: ngocnq.maison@sonla.gov.vn

 


- Họ và tên: Hà Thu Hiền

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

-Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1987

- Dân tộc: Kinh

-Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

-Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

-Số điện thoại di động:0977.668.710

- Email: hienht.maison@sonla.gov.vn

Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập