Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Mai Sơn
  Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  Số điện thoại:   0212.8516.789
  Fax: 
  Email:gddt.maison@sonla.gov.vn 
  Chức năng nhiệm vụ:  Tại đây
 • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
 • ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
anh tin bai


- Họ và tên: Trần Thị Anh Hoa

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sinh ngày 27 tháng  02 năm 1976

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 

- Số di động: 0986 828 278

- SĐT Cơ quan: 0212.8516.789

- Email: hoatta.maison@sonla.gov.vn 

anh tin bai


- Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Hà

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1979

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan:

- Số di động: 0919.512.884

- Email: vinhha2311@gmail.com

 

 


- Họ và tên: Tòng Thị Lý

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sinh ngày 28 tháng 8 năm 1976

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan:

- Số di động: 0943 238 180


Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập