Phòng Dân tộc
 • Tên cơ quan: Phòng Dân tộc huyện Mai Sơn
  Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  Số điện thoại:    0223.745.158
  Fax: 
  Email: dt.maison@sonla.gov.vn 
  Chức năng nhiệm vụ: 
 • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
 • ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG DÂN TỘC

 

 
anh tin bai

-Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sinh ngày 19 tháng 6 năm 1980

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại động: 0919.279.189
-  Email: haint.maison@sonla.gov.vn

 

 


Đồng chí: 

Tiểu sử tóm tắt :

- Sinh ngày:      tháng     năm 

-- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 


 

Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập