Phòng Dân tộc
 • Tên cơ quan: Phòng Dân tộc huyện Mai Sơn
  Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  Số điện thoại:    0223.745.158
  Fax: 
  Email: dt.maison@sonla.gov.vn 
  Chức năng nhiệm vụ: 
 • DANH SÁCH TRÍCH NGANG
 • ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG DÂN TỘC

 


 

-Họ và tên:Lò Văn Biên
- Chức vụ: Trưởng phòng

-Sinh ngày 16 tháng 9 năm 1982

-Trình độ chuyên môn:Cử nhân địa chính

-Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

-Số điện thoạidi động: 0398215715

- Email: bienlv.maison@sonla.gov.vn

 

- Họ và tên: Cầm Văn Thoát

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sinh ngày 29 tháng 09 năm 1973

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0223.745.158

- Số điện thoại di động: 0912.957.204

 

Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang online: 18
 • Hôm nay: 1,215
 • Trong tuần: 1,215
 • Tất cả: 1,150,766
Đăng nhập