THÔNG BÁO V/v tuyển chọn đơn vị chủ trì dự án, kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Mai Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Lần 4)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án, kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Mai Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, gồm: 03 dự án.
Tải về
Tác giả: Bùi Thị Thanh - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập