Thông báo Điều chỉnh, bổ sung danh mục Dự án, kế hoạch, phương án thực hiện Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Mai Sơn (đợt 3)
Thực hiện Công văn 1363/UBND-KT ngày 02/4/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn Thông báo điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, kế hoạch, phương án thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
Tải về
Tác giả: Bùi Thị Thanh - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập