9 đơn vị xếp hạng mức độ tốt về chính quyền số
Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền số của các cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2021 đối với 32 cơ quan, đơn vị trong đó 7 sở, ban, ngành xếp hạng mức độ tốt, đối với cấp huyện, có Thành phố và huyện Mộc Châu xếp hạng  mức độ tốt.

đơn vị xếp hạng mức độ tốt về chính quyền số.

Các Chỉ số chính, chỉ số thành phần được đánh giá dựa theo các quy định của nhà nước tại các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước gồm: Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và những định hướng, mục tiêu của các kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN; Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn Hệ thống thông tin theo cấp độ; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Sơn La; Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Sơn La; Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định về Bộ chỉ số đánh giá Chính quyền số của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La. 

Đối tượng thực hiện đánh giá xếp hạng gồm 32 cơ quan, đơn vị (Văn phòng UBND tỉnh, 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh), với các nội dung đánh giá theo 05 chỉ số chính gồm: Hạ tầng và nền tảng số;  Hoạt động Chính quyền số; An toàn, an ninh mạng; Đào tạo và phát triển nhân lực chính quyền số; Kiến tạo thể chế.

Theo đánh giá, xếp hạng chính quyền số, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh đều xếp hạng từ trung bình trở lên, trong đó có 7 sở, ban, ngành xếp hạng mức độ tốt. Đối với cấp huyện, có Thành phố và huyện Mộc Châu xếp hạng  mức độ tốt, 9 huyện xếp hạng mức độ khá. Năm 2021, công tác phát triển chính quyền số đã tạo ra chuyển biến trong cách thức tổ chức, vận hành, môi trường; chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh.

          

Theo https://sonla.gov.vn         

    
    

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 402
  • Trong tuần: 7,104
  • Tất cả: 1,156,655
Đăng nhập