BC Tình hình triển khai kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mai Sơn (ngày 29 tháng 11 năm 2021)
Số ký hiệu văn bản 1766/BC-UBND
Ngày ban hành 29/11/2021
Ngày hiệu lực 29/11/2021
Trích yếu nội dung BC Tình hình triển khai kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mai Sơn (ngày 29 tháng 11 năm 2021)
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-bc-ngay-29.11.2021-ub.pdf
Văn bản mới