về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 1608-CV/HU
Ngày ban hành 03/11/2021
Ngày hiệu lực 03/11/2021
Trích yếu nội dung về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt Hoàng Minh Đạt
Tài liệu đính kèm cvan-1608-1.pdf
Văn bản mới