Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020
Số ký hiệu văn bản 142/TB-UBND
Ngày ban hành 28/04/2020
Ngày hiệu lực 28/04/2020
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt Vũ Tiến Đĩnh
Tài liệu đính kèm 142 tb.pdf
kem-tb-142.pdf
Văn bản mới