Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 113/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2019
Ngày hiệu lực 17/07/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Đất đai
Người ký duyệt Hoàng Văn Chất
Tài liệu đính kèm nq-113.2019-hdnd-tinh-son-la-.pdf
Văn bản mới