Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
53/TB-UBND 21/02/2024 Về việc niêm yết công khai Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn kỳ 2019 - 2023 Tải về
395 21/02/2024 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn kỳ 2019 - 2023 Tải về
03/2023 03/11/2023 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn Tải về
02/2023 05/06/2023 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Sơn Tải về
01/2023 03/01/2023 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Sơn Tải về
07/2022/QĐ-UBND 28/11/2022 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mai Sơn Tải về
06/2022/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc bãi bỏ Quyết định số 301/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND huyện về ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện Mai Sơn Tải về
05/2022/QĐ-UBND 01/11/2022 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mai Sơn Tải về
04/2022/QĐ-UBND 07/04/2022 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn Tải về
03/2022/QĐ-UBND 04/04/2022 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mai Sơn Tải về
12345
Thông tin mới nhất


image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập