Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2023 03/01/2023 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Sơn Tải về
07/2022/QĐ-UBND 28/11/2022 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mai Sơn Tải về
06/2022/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc bãi bỏ Quyết định số 301/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND huyện về ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện Mai Sơn Tải về
05/2022/QĐ-UBND 01/11/2022 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mai Sơn Tải về
04/2022/QĐ-UBND 07/04/2022 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn Tải về
03/2022/QĐ-UBND 04/04/2022 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mai Sơn Tải về
02/2022/QĐ-UBND 02/04/2022 Sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND huyện quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn Tải về
01/2022/QĐ-UBND 28/02/2022 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Dân tộc huyện Mai Sơn Tải về
Số 309/QĐ-UBND 15/03/2021 Quy trình kèm theo QĐ số 309/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 Tải về
309/QĐ-UBND 15/03/2021 Phụ lục kèm theo QĐ số 309?QĐ-UBND Tải về
1234
Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 211
  • Trong tuần: 1,348
  • Tất cả: 1,070,634
Đăng nhập