Tập huấn về kỹ năng quản lý tài chính trong mô hình quản lý rừng công cộng
       Ngày 18/5/2022, tại huyện Mai Sơn Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh hoc” (VFBC) tỉnh Sơn La đã triển khai khóa tập huấn về kỹ năng quản lý tài chính trong mô hình quản lý rừng cộng đồng cho 30 học viên từ chi nhánh Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, đại diện cán bộ xã và thôn bản thuộc địa bàn huyện Mai Sơn - Yên Châu. 

Toàn cảnh tập huấn về kỹ năng quản lý tài chính trong mô hình quản lý rừng cộng đồng

    Tham gia tập huấn các học viên được học và thực hành các kiến thức và kỹ năng về quản lý tài chính cho các mô hình quản lý rừng cộng đồng và phương pháp hỗ trợ, thúc đẩy và tổ chức hoạt động của cộng đồng; kiến thức và kỹ năng hỗ trợ thúc đẩy cộng đồng xây dựng, vận hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn tiền quản lý rừng cộng đồng; xây dựng, vận hành các mô hình nhóm tiết kiệm tự quản. 

      Dự án hỗ trợ kỹ thuât “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn da dạng sinh học” do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ được thực hiện trên địa bàn 07 tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng trị và Quảng Nam từ năm 2021 đến năm 2026. Dự án bao gồm 05 tiểu hợp phần: (1) Cải thiện quản lý rừng cộng đồng có sự tham gia của người dân; (2)Thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng; (3) Tăng cường thực thi pháp luật đối với các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; (4) Cải tiến giải pháp kỹ thuật quản lý rừng sản xuất; (5) và Huy động các nguồn lực cho Quản lý và bảo vệ rừng.

       Tại tỉnh Sơn La, một số hoạt động của dự án sẽ thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên các hoạt động ưu tiên sẽ triển khai chính tại 03 huyện: Mộc Châu, Yên Châu và Thuận Châu. Năm tài chính 2022, tiểu hợp phần 1 thuộc dự án sẽ phối hợp với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tổ chức 01 khóa tập huấn cho tập huấn viên nguồn tại tỉnh và 06 khóa tập huấn về kỹ năng quản lý tài chính trong mô hình quản lý rừng cộng đồng trên tại các huyện: Mộc Châu, Mai Sơn, Sông mã, Bắc Yên, Thuận Châu và Mường La.

       Sau khóa tập huấn, vấn đề quản lý nguồn ngân sách của cộng đồng nhận được từ việc chi trả dịch vụ môi trường rừng của tỉnh kỳ vọng sẽ được quản lý và sử dụng hiệu quả hơn. Qua đó sẽ góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương một cách bền vững, hiệu quả, công bằng gắn với chiến lược bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh./.

Huyền Trang

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập