Hướng dẫn tuyên truyền tháng 4/2024
Thực hiện chỉ đạo, định hướng tháng 4/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về những nội dung thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, UBND huyện đăng tải tài liệu hướng dẫn tuyên truyền tháng 4/2024 để các đơn vị, các xã, thị trấn sử dụng làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân trên địa bàn.
Tài liệu tuyên truyền tải về: Tại đây
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập