Các tiểu phẩm file âm thanh (Audio spot) bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số về công tác dân tộc
Thực hiện quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN giai đoạn 2017-2021”, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp sản xuất các tiểu phẩm file âm thanh (Audio spot) bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số (Mông, Thái, Ê Đê, Gia Rai, Khmer) với nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc đến đồng bào vùng DTTS và miền núi

Theo đó, Ủy ban dân tộc đề nghị cơ quan Công tác dân tộc cấp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vùng có đông đồng bào DTTS quan tâm, phối hợp tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống Phát thanh, Truyền thanh trên địa bàn nội dung các tiểu phẩm Audio spot.

Đối với các địa phương không có các dân tộc Mông, Thái, Ê Đê, Gia Rai, Khmer, Ủy ban Dân tộc đề nghị phát các Audio spot bằng tiếng Việt. Các địa phương có thể biên tập, dịch ra các thứ tiếng dân tộc thiểu số khác phù hợp với thành phần dân tộc trên địa bàn để tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Link Audiohttps://drive.google.com/file/d/1F2faKiyiuTYRmX6lMTIcWYs-sUSX5SFa/view

Link Kịch bản: file.doc

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 502
  • Trong tuần: 7,204
  • Tất cả: 1,156,755
Đăng nhập