V/v tuyển chọn đơn vị chủ trì dự án và đề xuất dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Lần 3)
Để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và thời gian quy định, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Sơn đăng tải thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án, kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Mai Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên cổng thông tin điện tử của huyện.
Tải về
Tác giả: Bùi Thị Thanh - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập