Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mai Sơn

Ngày 01/11/2021, Ban thường vụ huyện ủy ban Kế hoạch số 68-KH/HU về triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Sơn La về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn huyện Mai Sơn, trong đó có các mục tiêu cơ bản sau:

1. Mục tiêu tổng quát

- Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số để tạo nền tảng, cơ sở cho hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số.

- Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu xây dựng chính quyền điện tử huyện Mai Sơn đóng góp chung vào hoàn thành mục tiêu của tỉnh và tạo tiền đề thúc đẩy quá trình phát triển dịch vụ đô thị thông minh và xã hội số của huyện theo hướng bền vững.

- Phấn đấu đến  năm 2030, cơ bản hình thành chính quyền số với hệ thống dịch vụ số; các dịch vụ đô thị thông minh được triển khai rộng khắp; kinh tế số và xã hội số phát triển nhanh, bền vững.

2. Mục tiêu đến năm 2025

2.1. Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động.

          - 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả các thiết bị di động.

          - 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt.

          - Trên 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và trên 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được tạo lập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hoàn toàn dưới dạng điện tử trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc bí mật nhà nước).

- 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống dùng chung

- 100% cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trong toàn huyện; phối hợp mở dữ liệu của cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

- Trên 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất.

- 100 % cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

2.2. Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách

- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã.

- Phổ cập dịch vụ mạng di động tốc độ cao (4G/5G) và điện thoại di động thông minh.

- Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.

3. Mục tiêu đến năm 2030

3.1. Phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

- 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng dịch vụ công trực tuyến do huyện cung cấp.

- 90% tổng số hồ sơ công việc cấp huyện và trên 70% hồ sơ công việc cấp xã được tạo lập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hoàn toàn dưới dạng điện tử trên môi trường mạng (trừ những hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Phối hợp thực hiện hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật, kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 20% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Trên 60% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

3.2. Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số

- Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang.

- Phổ cập dịch vụ mạng di động tốc độc cao theo định hướng chiến lược phát triển viễn thông của Chính phủ.

- Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%.

Ngoài ra, kế hoạch còn đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết văn bản xem tại đây: 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 449
  • Trong tuần: 7,151
  • Tất cả: 1,156,702
Đăng nhập