Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
Số 309/QĐ-UBND 15/03/2021 Quy trình kèm theo QĐ số 309/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 Tải về 3
309/QĐ-UBND 15/03/2021 Phụ lục kèm theo QĐ số 309?QĐ-UBND Tải về 6
Số 309/QĐ-UBND 24/02/2021 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp Tải về 3
01/2020/NQ-HĐND 20/10/2020 Nghị quyết về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Tải về 2
01/2020/QĐ-UBND 20/10/2020 Quyết định ban hành quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mai Sơn Tải về 2
Sô 45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 NGHỊ ĐỊNH Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Tải về 0
Số 14/2020/QĐ-TTg 08/04/2020 QĐ ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Tải về 1
Số 33/2020/NĐ-CP 17/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự Tải về 0
Số 01/2020/TT-BTP 10/03/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Tải về 0
32/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Tải về 0
1234
Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 297
  • Trong tuần: 4,406
  • Tất cả: 535,893
Đăng nhập