Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
04/2022/QĐ-UBND 07/04/2022 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn Tải về 1
03/2022/QĐ-UBND 04/04/2022 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mai Sơn Tải về 0
02/2022/QĐ-UBND 02/04/2022 Sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND huyện quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn Tải về 0
01/2022/QĐ-UBND 28/02/2022 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Dân tộc huyện Mai Sơn Tải về 0
Số 309/QĐ-UBND 15/03/2021 Quy trình kèm theo QĐ số 309/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 Tải về 15
309/QĐ-UBND 15/03/2021 Phụ lục kèm theo QĐ số 309?QĐ-UBND Tải về 16
Số 309/QĐ-UBND 24/02/2021 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp Tải về 8
01/2020/NQ-HĐND 20/10/2020 Nghị quyết về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Tải về 4
01/2020/QĐ-UBND 20/10/2020 Quyết định ban hành quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mai Sơn Tải về 3
Sô 45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 NGHỊ ĐỊNH Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Tải về 1
1234
Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1,559
  • Trong tuần: 1,559
  • Tất cả: 918,548
Đăng nhập