Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 20/01/2023 của UBND huyện Mai Sơn; Kế hoạch số 08/KH-HĐPB ngày 17/3/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện về triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023. Ngày 09/10/2023, Phòng Tư pháp huyện Mai Sơn phối hợp với UBND xã Tà Hộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đại biểu là: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ, công chức thuộc các ban, tổ chức, đoàn thể của xã; Bí thư, Trưởng bản, Trưởng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hồng -Trưởng Phòng Tư pháp huyện, Báo cáo viên pháp luật huyện giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật Thanh tra năm 2022; Luật Khám chữa bệnh năm 2023, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021;... và cấp phát 56 bộ tài liệu, 336 tờ gấp gấp pháp luật.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao vai trò, hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Sau Hội nghị, Phòng Tư pháp huyện đề nghị các đại biểu dự Hội nghị nắm vững các nội dung cơ bản, điểm mới được quy định trong các Luật đã được phổ biến, nhất là các quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống ma túy... tích cực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tới người thân và Nhân dân nơi cư trú nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã./.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập