Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mai Sơn triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù
          Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Ngày 21/11/2023 Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mai Sơn đã tổ chức giải ngân 100 triệu đồng theo Quyết định số 22/QĐ-CP ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù để đầu tư phát triển trồng trọt chăn nuôi và kinh doanh buôn bán
anh tin bai

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mai Sơn tổ chức giải ngân tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù 

             Chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù là một chính sách nhân văn, nhân đạo giúp người lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng, xoá bỏ kỳ thị của xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù, nguồn vốn cho vay được triển khai nhằm giúp những người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện được học nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống khi trở về địa phương.

            Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an, các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn, tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền, rà soát  đối với những hộ đủ điều kiện và hoàn thiện hồ sơ để thực hiện giải ngân đúng quy trình và đúng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có vốn để sản xuất kinh doanh, xoá mặc cảm, tái hoà nhập cộng đồng góp phần giữ gìn an ninh trật tự, ổn định trật tự xã hội trên địa bàn huyện./.

Huyền Trang

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập