Hội nghị Chuyển đổi số năm 2023 và tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy năm học 2022-2023
Ngày 18.2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn phối hợp với  Công ty TNHH Microsoft Việt Nam; Công ty TNHH Phát triển Công nghệ AZ Việt Nam; VNPT tỉnh Sơn  La; VNPT huyện Mai Sơn tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số năm 2023 và tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy năm học 2022-2023.
anh tin bai

Hội nghị Chuyển đổi số năm 2023 và tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy năm học 2022-2023

Tại Hội nghị, Cán bộ quản lý và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện  đã được nắm bắt thông tin về:  Kết quả công tác chuyển đổi số trong ngành giáo dục năm 2022 và Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023; Sự đồng hành chuyển đổi số của Microsoft với Giáo dục Việt Nam; Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng phần mềm Office 365 trong công tác quản lý và giảng dạy; Kết quả sự đồng hành của VNPT đối với giáo dục huyện Mai Sơn trong thực hiện chuyển đổi số; Chia sẻ Ứng dụng phần mềm trong giảng dạy và học tập STEM/STEAM: Tập huấn việc khai thác, sử dụng một số phần mềm trong quản lý và giảng dạy.

anh tin bai

Hội nghị Chuyển đổi số năm 2023 và tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy năm học 2022-2023

Năm 2023 được xác định là "Năm Chuyển đổi số", năm trọng tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển Chính quyền số để thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số, xã hội số. Thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đơn vị, cơ sở giáo dục về vai trò và lợi ích của chuyển đổi số; Thay đổi nhận thức về chuyển đổi số; Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng chuyển đổi số; Phát triển nền tảng số trong giáo dục; Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tìm kiếm các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số; ứng dụng hiệu quả Công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy đưa hoạt động của các nhà trường lên môi trường số thông qua sử dụng các nền tảng số. Góp phần cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo, tiết kiệm chi phí và thời gian, giảm thiểu khả năng thiếu sót và đảm bảo tính chính xác, tạo ra các nền tảng học tập tương tác linh hoạt giữa giáo viên và học sinh./.

 

                                                                                                                                                                                                                              Ngọc Bích ( Trung tâm TT - VH huyện Mai Sơn)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 950
  • Trong tuần: 950
  • Tất cả: 1,150,501
Đăng nhập