UBND huyện họp đánh giá công tác thu, chi ngân sách và công tác quản lý tài sản 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Chiều ngày 29/9, Đồng chí Nguyễn Sơn Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá công tác thu, chi ngân sách và công tác quản lý tài sản 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.
anh tin bai

UBND huyện họp đánh giá công tác thu, chi ngân sách và công tác quản lý tài sản 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

9 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 942 tỷ đồng bằng 95,9% dự toán huyện giao, trong đó một số nguồn thu đạt cao như Thu từ thuế, phí;Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh; Thu chuyển nguồn ngân sách; Thu các khoản huy động, đóng góp. Tuy nhiên còn một số khoản thu gặp khó khăn như Thu tiền sử dụng đất, một số xã thu ngân sách đạt thấp...... Tổng chi ngân sách trên địa đạt trên 662 tỷ đồng, bằng 68,7% so với dự toán huyện giao.

3 tháng cuối năm, toàn huyện phấn đấu thực hiện thu đúng tiến độ phấn đấu thu ngân sách 3 tháng cuối năm đạt 209 tỷ đồng, cả năm ước đạt 1.152 tỷ đồng, bằng 118,3 % dự toán huyện giao đầu năm.

Để đảm bảo hoàn thành công tác thu, chi ngân sách những tháng cuối năm, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trung cao rà soát, phát huy các nguồn thu trên địa bàn, trong đó là Thu từ Phí, lệ phí, Thu từ đất. Các cơ quan đơn vị chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đối với các xã có số thu đạt thấp. Tập trung cao giải ngân vốn đầu tư công, các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình; Các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn quan tâm đến công tác quản lý tài sản công; chủ động rà soát, quản lý, sắp xếp đảm bảo khoa học. Công tác mua sắm tài sản thực hiện theo đúng luật, đúng định mức, quy trình đầy đủ./.

                                                                                                Ngọc Bích – Hoàng Lâm ( Trung tâm TT - VH huyện Mai Sơn)

 

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập