Mai Sơn tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Ngày 1/12/2022, UBND huyện Mai Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Mai Sơn tổng kết tổng điều tra kinh tế và  điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Mai Sơn đảm bảo đúng phương án của Ban chỉ đạo trung ương và kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh. Năm 2021 trên địa bàn huyện tổng điều tra 4 loại gồm khối Doanh nghiệp, hợp tác xã; Khối cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội; Khối cá thể; Khối tôn giáo tín ngưỡng. Kết quả, trên địa bàn huyện có 347 doanh nghiệp, HTX, trong đó 307 doanh nghiệp HTX đã hoạt động; 40 doanh nghiệp, HTX đang chờ giải thể;  Cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể cá thể là 3829 cơ sở và 04 cơ sở tôn giáo với tổng số 3656 phiếu đạt tỷ lệ 100%. Qua kết quả đánh giá của Cục Thông kê tỉnh Sơn La cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Mai Sơn đạt loại giỏi, đứng vị trí thứ 3/12 huyện, thành phố.

Trong thời gian tới Chi cục Thông kê khu vực Mai Sơn – Yên Châu tiếp tục cung cấp kịp thời thông tin thống kê, phân tích dự báo và khuyến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện ngày càng phù hợp sát với thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và thu thập thông tin; làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan khai thác, sử dụng hiệu quả số liệu thống kê đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng và thành công của cuộc tổng điều tra.

Bà Hoàng Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen của Cục trưởng Cục Thông kê tỉnh Sơn La cho 7 cá nhân

Bà Hoàng Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Bà Hoàng Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, có 7 cá nhân được Cục trưởng Cục Thông kê tỉnh Sơn La tặng giấy khen; 06 tập thể và 11 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyện Mai Sơn năm 2021./.

 

                                                                      Ngọc Bích

                                                ( Trung tâm TT – VH huyện Mai Sơn)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập