Hội nghị tuyên truyền vận động 15 bản của xã Chiềng Chăn tham gia xây dựng quy chế và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng thôn, bản
Ngày 26/4, Chi nhánh quỹ bảo vệ phát triển rừng Mai Sơn - Yên Châu phối hợp với UBND xã Chiềng Chăn tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động 15 bản của xã Chiềng Chăn tự nguyện tham gia xây dựng quy chế và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng thôn, bản.

Hội nghị tuyên truyền vận động 15 bản của xã Chiềng Chăn tham gia xây dựng quy chế và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng thôn, bản

Từ ngày 5/3/2018, Thông tư số 04/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực.  Đối tượng áp dụng Thông tư gồm các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn liên quan đến việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng. Thông tư quy định chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được sử dụng toàn bộ số tiền dịch vụ môi trường rừng để quản lý bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống.

Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định hiện hành gồm: Các hạng mục công trình lâm sinh, các công trình cơ sở kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng; các hoạt động tuần tra, truy quét các điểm nóng, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác bảo vệ rừng; lập hồ sơ, xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu, tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn, hội nghị và các hoạt động khác phục vụ công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng; chi trả lương và các khoản có tính chất lương đối với các đối tượng không hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước và các hoạt động khác phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Nhằm hoàn thiện quy chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng thôn bản tại xã Chiềng Chăn. Tại hội nghị đại diện 15 bản đã phát biểu nhiều ý kiến tập trung các vấn đề như nguồn kinh phí chi trả cho dịch vụ môi trường rừng; Địa điểm diện tích rừng khoanh nuôi được chi trả; Rừng tái nguyên sinh có được chi trả dịch vụ môi trường rừng… Lãnh đạo Chi nhánh quỹ bảo vệ phát triển rừng Mai Sơn, Yên Châu đã giải đáp các ý kiến của phát biểu của đại diện các bản của xã Chiềng Chăn. Đồng thời tiếp thu những ý kiến không thuộc thẩm chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định./.

 

                                           Ngọc Bích – Lò Bút

                                      ( Trung tâm TT – VH huyện Mai Sơn)

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1,187
  • Trong tuần: 1,187
  • Tất cả: 1,150,738
Đăng nhập