Hội nghị trực tuyến tổng kết nghị quyết 26 và nghị số 11 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
Ngày 1/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 26  ngày 2/10/2014 và Nghị quyết số 11 ngày 11/2/2018. Dự chỉ đạo hội nghị có Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy… Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 26  ngày 2/10/2014 và Nghị quyết số 11 ngày 11/2/2018.

    Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo quán triệt, tổ chức thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả; tạo được sự chuyển biến sâu rộng, tích cực trong nhận thức của các cấp, ngành, hệ thống chính trị đối với cán bộ, hội viên và nông dân. Đến nay, nông dân trong toàn tỉnh đã chủ động tham gia xây dựng và duy trì trên 100 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm; xây dựng trên 20 nhãn hiệu được bảo hộ; thành lập 100 HTX và 600 tổ hợp tác với 5.000 hộ tham gia. Các cấp hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

    Thực hiện Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công đoàn và xây dựng đội ngũ công nhân, lao động Sơn La, 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; chỉ đạo chính quyền cụ thể hóa các cơ chế, chính sách để công đoàn hoạt động hiệu quả, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho công nhân, lao động. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã phối hợp với công đoàn thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động;

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TU, Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập trung lãnh, chỉ đạo đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động của hội nông dân và công đoàn các cấp; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trọng tâm là tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của tỉnh về phát triển KT-XH, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ sở, tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

    Tăng cường lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các nghị quyết. Chú trọng củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức hội, công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên, đoàn viên. Đẩy mạnh các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Rà soát, đánh giá, ban hành cơ chế, chính sách tiếp tục hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, việc làm; bố trí, kiện toàn cán bộ hội nông dân và công đoàn cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo theo quy định./.

 

                                                                                                                                                                    Trọng Đại ( Trung tâm TTVH Mai Sơn)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,217
  • Trong tuần: 1,217
  • Tất cả: 1,150,768
Đăng nhập