Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương của Tỉnh và của huyện
Ngày 23/01/2024, Huyện ủy Mai Sơn đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, huyện ủy. Đồng chí Hà Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến đểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
anh tin bai

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương của Tỉnh và của huyện

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các nội dung: Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 30/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 27/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội năm 2024; Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 29/12/2023 của BTV huyện ủy về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới năm 2024 cùng nhiều văn bản quan trọng khác.

         Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Quy định, Hướng dẫn, Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng các cấp đã được triển khai nghiêm túc, bài bản. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Ngay sau Hội nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện với nhiều hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu rõ các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch; nghiên cứu và xây dựng các Chương trình, Kế hoạch thực hiện đảm bảo nghiêm túc, cụ thể hóa phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị để triển khai và thực hiện hiệu quả, đảm bảo tính khả thi cao./.

                                                           Thanh Hải (Trung tâm TT - VH Mai Sơn)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập