Hội nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia.
Ngày 11/1, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Mai Sơn đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả năm 2022, triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2023. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Tiến Đĩnh, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, hội nghị được tổ chức trực tuyến điểm điểm cầu các xã thị trấn trên địa bàn huyện.
anh tin bai

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Mai Sơn đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả năm 2022, triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2023.

    Tại hội nghị đã thông qua 2 báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Dự thảo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023. Tổng vốn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022: là 71.432 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 35.547,0 triệu đồng….Kết quả thực hiện đến 31/12/2022, đã giải ngân thanh toán nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 19.431 triệu đồng. Tính đến hết năm 2022, toàn huyện tổng số tiêu chí nông thôn mới toàn huyện lũy kế đã đạt được 200 tiêu chí, trung bình xã phấn đấu nông thôn mới nâng cao đạt 10,9 tiêu chí/xã; xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới đạt 9,3 tiêu chí/xã; xây dựng thành công xã Chiềng Mung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

    Để thực tốt các nhiệm vụ trong thòi gian tới Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia của huyện yêu cầu các phòng ban, cơ quan đơn vị, UBND các xã thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo kế hoạch đầu tư năm 2023. Tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới cấp xã đã đăng ký, trong đó tiếp tục hoàn thiện, duy trì giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn. Xây dựng 39 bản nông thôn mới trên địa bàn 21 xã, 9 bản nông thôn mới kiểu mẫu đối với 9 xã đã đạt chuẩn; tiếp tục thực hiện các tiêu chí bị giảm đối với các xã đã đạt chuẩn theo Quyết định số 1002 ngày 06/06/2022 của UBND tỉnh./.

 

                                                                                                                                                                                          Trọng Đại (Trung tâm TTVH Mai Sơn)


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập