V/v triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Triển khai nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Dự án 2 (đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo); Tiểu dự án 1, dự án 3 (hỗ trợ phát triển sản xuất) của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Tải về
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập