Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả
Ngày 16/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.
Theo đó, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư sau khi thực hiện đăng ký tham gia Hệ thống sẽ được cấp chứng thư số. Việc hủy chứng thư số có thể do bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư tự thực hiện theo hướng dẫn sử dụng hoặc gửi công văn yêu cầu hủy chứng thư số đến Trung tâm. Các bên có thể sao chép chứng thư số và lưu trữ trên đĩa cứng, USB, thẻ thông minh hoặc các phương tiện lưu trữ thông tin khác. Ngoài ra, các bên cũng có thể đăng ký thêm chứng thư số theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký tham gia Hệ thống đối với bên mời thầu bao gồm đơn đăng ký và bản chụp Quyết định thành lập hoặc Đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương. Hồ sơ được bên mời thầu gửi đến Trung tâm hoặc gửi trên Hệ thống, Trong vòng 02 ngày làm việc, từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả xử lý hồ sơ cho bên mời thầu. Khi có nhu cầu về sửa đổi thông tin đã đăng ký trên Hệ thống bên mời thầu thực hiện theo hướng dẫn hoặc đề nghị Trung tâm sửa đổi nếu không tự thực hiện được.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/02/2020.

 

Chi tiết văn bản xem thong-tu-11-2019-tt-bkhdt-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau-lo-trinh-dau-thau-qua-mang.pdf

tại đây thong-tu-11-2019-tt-bkhdt-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau-lo-trinh-dau-thau-qua-mang.pdf

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 605
  • Trong tuần: 7,307
  • Tất cả: 1,156,858
Đăng nhập