Thông tin về dự án hạng mục đầu tư năm 2021

STT

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU CHÍNH

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

LOẠI DỰ ÁN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

LOẠI HÌNH TÀI TRỢ

NHÀ TÀI TRỢ

TÌNH TRẠNG DỰ ÁN

1

Nâng cấp đường từ Quốc lộ 6 đến trung tâm vùng cây ăn quả Cao nguyên Nà Sản, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn

Nhằm đáp ứng

nhu cầu đi lại của nhân dân, vận chuyển hàng hóa, phục vụ sản xuất, tiêu thụ nông sản và phát triển kinh tế xã hội

Đường giao thông

Công trình giao thông

Năm 2020-2021

Khoảng 13,9 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Đang thi công

2

Đường Mường Chanh (bản Hịa) - Trung tâm xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn

Nhằm đáp ứng

nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội

Đường giao thông

Công trình giao thông

Năm 2021-2024

Khoảng 141,6 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Làm thủ tục đầu tư

3

Đường giao thông từ tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn

Nhằm đáp ứng

nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội

Đường giao thông

Công trình giao thông

Năm 2021

Khoảng 500 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Làm thủ tục đầu tư

 

4

Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn

Đảm bảo điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả làm việc trong công tác chính trị và phát triển kinh tế xã hội

Trụ sở xã

Công trình dân dụng

Năm 2021-2023

Khoảng 9,5 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Làm thủ tục đầu tư

5

Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn (giai đoạn 2)

Bảo tồn di sản văn hóa, phát triển văn hóa tâm linh, kết nối các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh

Tôn tạo di tích

Công trình dân dụng

Năm 2021-2023

Khoảng 61,3 tỷ

Nhà nước đầu tư và xã hội hóa

 

Đang thi công

6

Trạm y tế xã Mường Bon

Hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho y tế tuyến cơ sở

Trạm y tế

Công trình dân dụng

Năm 2021-2023

Khoảng 4 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Làm thủ tục đầu tư

7

Trạm y tế xã Chiềng Chung

Hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho y tế tuyến cơ sở

Trạm y tế

Công trình dân dụng

Năm 2021-2023

Khoảng 4 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Làm thủ tục đầu tư

8

Trạm y tế xã Chiềng Ban

Hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho y tế tuyến cơ sở

Trạm y tế

Công trình dân dụng

Năm 2021-2023

Khoảng 4 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Làm thủ tục đầu tư

9

Trạm y tế xã Chiềng Mung

Hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho y tế tuyến cơ sở

Trạm y tế

Công trình dân dụng

Năm 2021-2023

Khoảng 4 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Làm thủ tục đầu tư

10

Trạm y tế thị trấn Hát Lót

Hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho y tế tuyến cơ sở

Trạm y tế

Công trình dân dụng

Năm 2021-2023

Khoảng 4 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Làm thủ tục đầu tư

11

Trạm y tế xã Hát Lót

Hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho y tế tuyến cơ sở

Trạm y tế

Công trình dân dụng

Năm 2022-2023

Khoảng 4 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Làm thủ tục đầu tư

12

Trạm y tế xã Chiềng Lương

Hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho y tế tuyến cơ sở

Trạm y tế

Công trình dân dụng

Năm 2022-2023

Khoảng 4 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Làm thủ tục đầu tư

13

Trạm y tế xã Chiềng Sung

Hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho y tế tuyến cơ sở

Trạm y tế

Công trình dân dụng

Năm 2022-2023

Khoảng 4 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Làm thủ tục đầu tư

14

Di tích lịch sử gốc Me

Bảo tồn di sản văn hóa, phát triển văn hóa tâm linh, kết nối các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh

Tôn tạo di tích

Công trình dân dụng

 

 

 

 

Đang làm thủ tục đầu tư

15

02 cầu qua suối bản Dè, xã Chiềng Dong - Hợp phần bồi thường hỗ trợ TĐC thuộc Hệ thống thủy lợi Nà Sản, huyện Mai Sơn

Nhằm đáp ứng

nhu cầu đi lại

của nhân dân

Cầu đường

Giao thông nông thôn

Năm 2021

Khoảng 1,4 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Đang thi công

16

Đường từ bản Dè đi bản Lò Um, xã Chiềng Dong - Hợp phần bồi thường hỗ trợ TĐC thuộc Hệ thống thủy lợi Nà Sản, huyện Mai Sơn

Nhằm đáp ứng

nhu cầu đi lại

của nhân dân

Đường giao thông

Giao thông nông thôn

Năm 2021

Khoảng 3,1 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Đang thi công

17

Đường từ Chiềng Mai vào bản Mé Mận, xã Chiềng Mai - Hợp phần bồi thường hỗ trợ TĐC thuộc Hệ thống thủy lợi Nà Sản, huyện Mai Sơn

Nhằm đáp ứng

nhu cầu đi lại

của nhân dân

Đường giao thông

Giao thông nông thôn

Năm 2021

Khoảng 3,1 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Đang thi công

18

Đường vào khu sản xuất bản Dè, xã Chiềng Dong - Hợp phần bồi thường hỗ trợ TĐC thuộc Hệ thống thủy lợi Nà Sản, huyện Mai Sơn

Nhằm đáp ứng

nhu cầu đi lại

của nhân dân

Đường giao thông

Giao thông nông thôn

Năm 2021

Khoảng 0,54 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Đang thi công

19

Trường mầm non Tô Hiệu, thị trấn Hát Lót, Hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng

Hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh

Nhà lớp học

Công trình dân dụng

Năm 2021-2022

Khoảng 6,8 tỷ

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

 

Đang làm thủ tục đầu tư

20

Nước sinh hoạt khu dân cư mới bản Nà Rầm, xã Chiềng Lương

Nhằm phục vụ cho nhân dân có nguồn nước sạch để sinh hoạt và sản xuất

Nước sinh hoạt

Hạ tầng kỹ thuật

Năm 2022

 

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

 

Đang làm thủ tục đầu tư

21

Đường Chiềng Chăn (ĐT.110) - bản Tà Chiềng, huyện Mai Sơn

Nhằm đáp ứng

nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội

Đường giao thông

Công trình giao thông

Năm 2021-2023

Khoảng 14,5 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Đang làm thủ tục đầu tư

22

Điểm đấu nối đường tránh QL 37 với đường QL6 cũ tại tiểu khu 3, xã Cò Nòi

Nhằm đáp ứng

nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội

Đường giao thông

Công trình giao thông

Năm 2021-2022

Khoảng 2,5 tỷ

Nhà nước đầu tư

 

Đang làm thủ tục đầu tư

23

Nhà văn hóa xã Chiềng Mung

Nhằm phục vụ

cho nhu cầu đời

sống vật chất và

tinh thần của

nhân dân

Nhà văn hóa bản

Dân dụng

Năm 2021-2022

Khoảng 2,4 tỷ

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

 

Đang làm thủ tục đầu tư

24

Nhà văn hóa xã Phiêng Cằm

Nhằm phục vụ

cho nhu cầu đời

sống vật chất và

tinh thần của

nhân dân

Nhà văn hóa bản

Dân dụng

Năm 2021-2022

Khoảng 2,4 tỷ

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

 

Đang làm thủ tục đầu tư

 

25

Kênh mương tưới tiêu bản Tằn Pầu

Nhằm phục vụ cho nhân dân có nguồn nước tưới tiêu và sản xuất

Thủy Lợi

Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Năm 2021-2022

Khoảng 2,2 tỷ

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

 

Đang làm thủ tục đầu tư

 

26

Nhà văn hóa xã Chiềng Mai

Nhằm phục vụ

cho nhu cầu đời

sống vật chất và

tinh thần của

nhân dân

Nhà văn hóa bản

Dân dụng

Năm 2022-2024

Khoảng 3,7 tỷ

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

 

Đang làm thủ tục đầu tư

 

27

Trường TH-THCS xã Mường Bằng (hạng mục: Nhà chức năng + lớp học 8 phòng)

Nhằm bổ sung

cơ sở vật chất,

đáp ứng nhu cầu

cấp thiết của

đơn vị

Nhà lớp học

Dân dụng

Năm 2022-2023

Khoảng 6,5 tỷ

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

 

Đang làm thủ tục đầu tư

 

28

Nước sinh hoạt Yên Bình, xã Chiềng Chăn

Nhằm phục vụ cho nhân dân có nguồn nước sạch để sinh hoạt và sản xuất

Nước sinh hoạt

Hạ tầng kỹ thuật

Năm 2022

 

Nhà nước đầu tư

 

Đang làm thủ tục đầu tư

 


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 514
  • Trong tuần: 7,216
  • Tất cả: 1,156,767
Đăng nhập