Liên đoàn Lao động huyện Mai Sơn

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

 


Đồng chí: Cầm Bun Ly - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ

Tiểu sử tóm tắt :

- Sinh ngày: 18 tháng 7 năm 1973

- Dân tộc:Thái

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót,huyện Mai Sơn,tỉnh Sơn La

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0212.3843.806

 


-Đồng chí:  Đinh Thị Khánh Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ

Tiểu sử tóm tắt :

- Sinh ngày: 04 tháng 01 năm 1972

- Dân tộc: Kinh

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót,huyện Mai Sơn,tỉnh Sơn La

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0212.3843.806

 

I. CHỨC NĂNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

-  Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ;

-  Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế;

-  Giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II. NHIỆM VỤ

-  Tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

-  Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước cấp huyên, công đoàn ngành địa phương và tương đương để kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.

-  Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở khi người lao động ở đó có yêu cầu. Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khơi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.

-  Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng và nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình; tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước, về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động.

-  Vân động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

-  Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh; xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh.

-  Quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập