Thường trực Huyện ủy Mai Sơn làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Sáng ngày 27/11/2023, Thường trực Huyện ủy Mai Sơn đã có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đánh giá kết quả kiểm tra giám sát năm 2023. Triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Việt Cường – Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.
anh tin bai

Thường trực Huyện ủy Mai Sơn làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 Năm 2023 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện Mai Sơn đã tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả UBKT huyện uỷ đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 7 tổ chức đảng và 19 đảng viên. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên theo quy định, 1 đảng viên vi phạm đã hết thời hiệu kỷ luật. Xem xét thi hành kỷ luật đối với 13 đảng viên trong đó khiển trách 5 đảng viên, cảnh cáo 2 đảng viên, khai trừ 6 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện chưa nghiêm điều lệ Đảng và vi phạm pháp luật của Nhà nước. Đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 10 đảng viên vi phạm pháp luật. Giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Đảng uỷ, chi bộ cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 28 tổ chức đảng và 28 đảng viên. Giám sát 25 tổ chức đảng và 61 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện: quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

  Kết luận buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy Mai Sơn đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Đồng thời đề nghị năm 2024 Ủy ban kiểm tra các cấp huyện Mai Sơn, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đúng đầy đủ về vai trò, của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xác định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một phương thức lãnh đạo quan trọng; các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục quán triệt phương châm "giám sát phải mở rộng" để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn kéo dài, lan rộng dẫn đến vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước; Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hài hòa giữa các lĩnh vực, đơn vị. Kiểm tra, phát hiện xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời không có vùng cấm không có ngoại lệ… Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về từng mảng, từng lĩnh vực trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                                    

                                      Ngọc Bích

                                           ( Trung tâm TT – VH huyện Mai Sơn)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập