Mai Sơn tổng kết thực hiện Đề án 1371 năm 2023 Triển khai nhiệm vụ năm 2024
Chiều ngày 18/1 UBND huyện Mai Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 1371 năm 2023, Triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Ngô Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
anh tin bai

Mai Sơn tổng kết thực hiện Đề án 1371 năm 2023  Triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, với tinh thần chủ động và trách nhiệm, các cơ quan, đơn vị bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 1371, huy động tối đa nguồn lực, nhân lực, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; Chủ động xây dựng và vận dụng có hiệu quả nhiều mô hình, cách làm sáng tạo kết hợp với thực hiện mô hình Dân vận khéo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Góp phần củng cố niềm tin, xây dựng và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết Quân – Dân. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi giúp các xã, thị trấn phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

anh tin bai

Mai Sơn tổng kết thực hiện Đề án 1371 năm 2023  Triển khai nhiệm vụ năm 2024

Kết luận hội nghị đồng chí Ngô Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, các cơ quan, đơn vị bám sát chủ đề Đề án và kế hoạch của tỉnh của huyện để tập trung lựa chọn nội dung các quy định pháp luật liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề thời sự để phổ biến, giáo dục đến người dân, từ đó nâng cao hiểu biết, nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân; xác định đối tượng tuyên truyền, hình thức, địa điểm tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, tính đặc thù của mỗi địa phương, giúp nhân dân dễ nắm bắt, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Khen thưởng, động viên kịp thời những địa phương, đơn vị làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó lan tỏa tinh thần sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, hướng tới xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh./.

 

                                                                                                                                                                               Ngọc Bích ( Trung tâm TT - VH huyện Mai Sơn)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập