Mai Sơn quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện
Sáng ngày 10.11, Huyện uỷ Mai Sơn đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm huyện đến điểm cầu các xã, thị trấn.

Mai Sơn quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các văn bản của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch của BTV huyện ủy Mai Sơn về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022; Nghị quyết, kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Công văn của Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn về Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng Tây nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết Bộ chính trị , Kế hoạch của tỉnh ủy Sơn La về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo…

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Việt Cường - Bí thư huyện ủy yêu cầu ngay sau hội nghị này các chi, đảng bộ trong toàn huyện nắm chắc những nội dung cơ bản các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, huyện uỷ về cơ sở tổ chức quán triệt, triệt khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết, các văn bản của các cấp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhiệm vụ trước mắt là chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoàn thành các nội dung công việc, chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch năm 2022, gắn với việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn; xây dựng, kế hoạch, chương trình công tác năm 2023; Tiếp tục thực hiện 12 chủ trương của BTV huyện ủy Mai Sơn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mai Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

                                                                   Ngọc Bích

                                                (Trung tâm TT – VH huyện Mai Sơn)

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 601
  • Trong tuần: 7,303
  • Tất cả: 1,156,854
Đăng nhập