Hội nghị tổng kết Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Sáng ngày 18/12/2023, BCĐ Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Mai Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hà Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ - Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.
anh tin bai

Hội nghị tổng kết Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023,  triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện QCDC đã chỉ đạo BCĐ các xã, thị trấn, đảng ủy trực thuộc phát huy quyền làm chủ, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương của Tỉnh ủy, Huyện ủy; nhất là 12 chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ công chức, viên chức đối với Nhân dân; góp phần đấu tranh, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, tích cực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy tiềm năng, nội lực, trí tuệ và tinh thần làm chủ của quần chúng nhân dân trên các lĩnh vực; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng “Gần Dân, hiểu Dân, trọng Dân, học dân và có trách nhiệm với nhân Dân” và giải quyết khiếu nại tố cáo ngay tại cơ sở; tạo ra những chuyển biến tích cực trong lề lối làm việc, phương thức quản lý, tác phong công tác và điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ các cấp huyện Mai Sơn tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; các dự án trọng điểm trên địa bàn; nhất là 12 chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện xây dựng các điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực (kinh tế, văn hóa, xã hội...) và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Thực hiện tốt cơ chế giám sát, phản biện xã hội. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp./.

                                                                                      

                                                                     Ngọc Bích – Lò Bút

                                                            ( Trung tâm TT – VH huyện Mai Sơn)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập