Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Sáng ngày 18/12 đồng chí Hà Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ - Trưởng BCĐ công tác tôn giáo huyện đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.
anh tin bai

Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Năm 2023, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra trên địa bàn huyện đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật. Các cấp, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được tăng cường; tập trung hướng dẫn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, cơ bản giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân. Góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Bình Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tôn giáo huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường nắm bắt, khảo sát, kiểm tra các hoạt động tôn giáo; Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào tôn giáo; Phối hợp nắm bắt tình hình hiện tượng tôn giáo mới, đạo lạ hoặc những địa bàn có kẻ xấu lợi dụng các vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và có biện pháp giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Tăng cường gặp gỡ, giao lưu, đối thoại, tranh thủ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo; giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của tổ chức, cá nhân tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong tín ngưỡng, tôn giáo./. 

 

                                    Ngọc Bích – Lò Bút

                                       ( Trung tâm TT – VH huyện Mai Sơn)

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập