UBND huyên Mai Sơn sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 ; tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023
Ngày 9/1,  UBND huyện Mai Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 ; tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023, triển khai các nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Vũ Tiến Đĩnh, Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

    Sau 2 năm triển khai đề án 06 của Chính phủ huyện Mai Sơn đã quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 06 đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, thành lập Tổ công tác Đề án 06/CP cấp huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, xây dựng cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương - Tổ chức triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân và định danh điện tử để triển khai tại địa bàn; trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện các mô hình dịch vụ công trực tuyến,  cung cấp các dịch vụ công liên thông, các mô hình điểm Đề án 06 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh.

 

anh tin bai

UBND huyện Mai Sơn sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 ; tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2024.

    Về công tác chuyển đổi số: Phần mềm một cửa điện tử được triển khai đồng bộ từ cấp huyện đến 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng ngày càng mang lại hiệu quả tích cực.  Đã Tổ chức tập huấn Chuyển đổi số năm 2023 cho 313 Tổ Chuyển đổi số cộng đồng các xã, thị trấn, bản, tiểu khu tại 4 điểm cụm xã, tập huấn công tác Chuyển đổi số cho 210 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

    Về công tác cải cách hành chính UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) đúng quy định và ban hành các Kế hoạch thực hiện các văn bản chỉ đạo việc thực hiện cải cách TTHC kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo danh mục thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố; hoàn thành việc rà soát đúng tiến độ, thời gian quy định, đáp ứng mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy trình thủ tục hành chính; chú trọng chất lượng trong kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và các quy định liên quan./.

 

                                                                                    Trọng Đại (Trung tâm TTVH Mai Sơn)

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập