Phát triển Chính quyền số trong các cơ quan nhà nước
Năm 2021, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong xây  dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, việc cung cấp  thông tin phục vụ người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước  được nâng cao.  

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Sơn La đi vào hoạt động, đã kết nối, tổng hợp một số hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.

Các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số tỉnh Sơn La năm 2021 đã được chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng  bộ và hoàn thành theo quy định. Các hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh đã phát huy hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Vai trò bảo đảm an toàn thông tin mạng của cơ quan chuyên trách về CNTT ngày càng được nâng cao, thường xuyên phối hợp tổ chức giám sát an  ninh mạng, kịp thời cảnh báo, phát hiện và xử lý các tình huống gây mất an toàn thông tin, hạn chế được các thiệt hại đối với các hệ thống CNTT của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La. 

Trong năm 2021, tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức cấp tỉnh, huyện, xã của tỉnh Sơn La đạt 100%, hầu hết các máy tính đều được  kết nối Internet. Mạng  truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước đã được triển khai, kết nối  từ UBND tỉnh đến 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Sơn La đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động, đã kết nối, tổng hợp một số hệ thống thông tin  dùng chung của tỉnh để quản lý, giám sát về tình hình trao đổi văn bản điện tử, quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, thống kê số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hệ thống camera giám sát tại các khu các ly tập trung trên địa bàn tỉnh… 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị hoàn toàn dưới dạng điện tử. 100% Cổng/trang thông tin điện tử đã cung cấp các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, lĩnh vực, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp tìm hiểu thông tin. Cổng dịch vụ công tỉnh Sơn La đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch  vụ công Quốc gia; Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã và đang được các  cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Để triển khai thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thời gian tới tỉnh Sơn La tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị. Quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT và phát  triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số, tạo bước chuyển biến tích cực trong lề lối làm việc, gắn việc ứng dụng công nghệ thông tin với đẩy mạnh cải cách hành  chính trên cơ sở áp dụng thống nhất, đồng bộ các hệ thống thông tin; Tăng cường trao đổi, sử dụng thông tin, tài liệu điện tử, hội nghị trực tuyến nhằm giảm bớt văn bản giấy tờ, hạn chế các cuộc họp tập trung. Cập nhật, bổ sung và triển khai đồng bộ các ứng dụng CNTT theo đúng  Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sơn La; triển khai các ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh theo hướng tập trung để tạo điều kiện cho việc tích hợp, liên thông các hệ thống thông tin trên trục kết nối LGSP của tỉnh. Đồng thời tiếp tục tập trung ưu tiên đầu tư, triển khai các chương trình, dự án xây  dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số tỉnh Sơn  La; bố trí đủ ngân sách đầu tư để duy trì các ứng dụng đã xây dựng; đầu tư xây  dựng mới, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống tích hợp dữ liệu tập trung; triển khai hiệu quả việc thuê các dịch vụ công nghệ thông tin theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

                                                                                                                                                                           Theo https://sonla.gov.vn/

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 432
  • Trong tuần: 7,134
  • Tất cả: 1,156,685
Đăng nhập