Hoàn thành việc triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Việc xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử đã từng bước bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính (CCHC)  

Hoàn thành việc triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 ban hành quy trình tạm thời tổ chức, vận hành hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ đến cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và các đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

 Triển khai mạng chuyển số liệu chuyên dùng cấp II đến cấp xã trên địa bàn tỉnh; rà soát, hoàn thiện các tính năng của phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đáp ứng theo quy định; thực hiện chuyển kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice đi qua trục liên thông LGSP. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai tại 725 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, với hơn 11.000 người dùng; tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi hoàn toàn trên môi trường đạt trên 98%; tỷ lệ ký số tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đạt 90%; hệ thống thông tin dùng chung (thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử, Hệ thống thông tin báo cáo, họp trực tuyến, ...) được duy trì triển khai hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai và sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng cho cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La; tích hợp chữ ký số chuyên dùng vào các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Hoàn thành việc triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Triển khai chuẩn hóa tất cả các quy trình TTHC nội bộ, điện tử cấp huyện, xã; cập nhật đầy đủ thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ của từng TTHC.

                                                                                                                                            Theo https://sotttt.sonla.gov.vn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 537
  • Trong tuần: 7,239
  • Tất cả: 1,156,790
Đăng nhập